INTERGAL

Úvod

Výrobný areál – predaj, prenájom, čiastočný predaj

Liptovský Mikuláš, Okoličné, Kláštorná 832

              Výrobný areál /Intergal/ sa nachádza v priemyselnej časti mesta. Prístup je zo štátnej cesty č. 18, v mestskej časti Okoličné sa odbočuje smerom na Závažnú Porubu a za mostom cez rieku Váh sa odbočuje doprava na novovybudovanú komunikáciu až do areálu.

             Výrobná hala je o výmere 2.399 m2  - zastavané plochy /parc. číslo 1237/12/ a nezastavaný pozemok je o výmere  12.868 m2    /parc. číslo 1237/12/.

               Samotná hala o ploche 2200 m2 sa člení na dva hlavné priestory o ploche 560 a880 m2, dielňu o ploche 140 m2 a ďalšie priestory: 5 x sklad, jedáleň, 2 x WC muži, 2 x WC ženy, 2x nakladacia rampa o ploche 129 m2, kanceláriu, kotolňu, umyváreň a rozvodnú miestnosť. Samotnú halu je možné vykurovať teplovzdušným alebo teplovodným plynovým systémom. Podlaha je betónová s asfaltovou krycou vrstvou, nenosná priečka medzi hlavnými priestormi sa dá demontovať.

               K dispozícii je veľká plocha na parkovanie a tiež rozsiahla spevnená plocha. Vnútroareálové komunikácie sú panelové.

               Vedľa haly sa nachádza montovaný kancelársky objekt o ploche cca 50 m2, ktorý je upravený aj na prechodný pobyt.

                V areály sa nachádza ešte montovaný kancelársky objekt o výmere 122 m2 (nie sú to stavby!) a samostatný apartmán  so zázemím /kancelária/.

                 Areál má dostatočne dimenzovanú el. prípojku, plynovú a verejnú vodovodnú prípojku. Okrem toho má aj vlastný zdroj vody.

 

 

Cena celej odpredávanej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je 980.000 €.

 

                V prípade záujmu možno areál prenajať za 3.200 eur/mesiac + DPH.

                Jednanie ohľadom zľavy z uvedenej ceny je možné ! Je možnosť odkúpiť aj polovicu areálu s polovicou výrobnej haly , resp. dohodnúť leasing, splátkový predaj, či riešiť rôzne formy prechodu vlastníctva /dlhodobý prenájom s opciou na kúpu, splátkový kalendár a pod./

 

                                                               Jaroslav Petran

                                                                   Vlastník

 

Bližšie informácie: e-mail: jaroslav@petran.sk

 

                                Tel.: +421 903 637 077

Prílohy

.JPGDSC_0461-001
.JPGDSC_0462-001
.JPGDSC_0463-001
.JPGDSC_0464-001
.JPGDSC_0466-001
.JPGDSC_0469-001
.JPGDSC_0472-001
.JPGDSC_0473-001
.JPGDSC_0474-001
.JPGDSC_0475-001
.JPGDSC_0476-001
.JPGDSC_1251
.JPGDSC_1253
.JPGDSC_1259
.JPGDSC_1264
.JPGDSC_1270
.JPGDSC_1272
.JPGDSC_1273
.JPGDSC_1274
.JPGDSC_1275
.jpgHala OkoliÄ?n?© (2)
.JPGK??pia – DSC_0461-001
.JPGK??pia – DSC_0464-001
.JPGK??pia – DSC_0469-001
.JPGK??pia – DSC_0472-001
.JPGK??pia – DSC_0473-001
.JPGK??pia – DSC_1253
.pdfLegenda OkoliÄ?n?©
. parkOkoliÄ?n?© - Priem
.jpgSitu??cia Okol?­Ä?n?© (2)
.pdfV??robn?? hala - legenda
Veteran club liptov

Old time rally

Integral

Rotunda