INTERGAL

Úvod

Výrobný areál

Liptovský Mikuláš, Okoličné, ul. Kláštorná

              Výrobný areál /Intergal/ sa nachádza v priemyselnej časti mesta. Prístup je zo štátnej cesty č. 18, v mestskej časti Okoličné sa odbočuje smerom na Závažnú Porubu a za mostom cez rieku Váh sa odbočuje doprava na novovybudovanú komunikáciu až do areálu.

            

             Výrobná hala je o výmere 2.399 m2  - zastavané plochy /parc. číslo 1237/12/ a nezastavaný pozemok je o výmere  12.868 m2   /parc. číslo 1237/12/.

              Samotná hala o ploche 2200 m2 sa člení na dva hlavné priestory o ploche 560 a 880 m2, dielňu o ploche 140 m2 a ďalšie priestory: 5x sklad, jedáleň, 2x WC muži, 2x WC ženy, 2x nakladacia rampa o ploche 2x 129 m2, kanceláriu, kotolňu, umyváreň a rozvodnú miestnosť. Samotnú halu je možné vykurovať teplovzdušným alebo teplovodným plynovým systémom. Podlaha je betónová s asfaltovou krycou vrstvou, nenosná priečka medzi hlavnými priestormi sa dá demontovať.

               K dispozícii je spevnená plocha zo železobetónových panelov pokrytá asfaltovým povrchom (720 m2), veľké plochy na parkovanie a tiež rozsiahle spevnené plochy. Vnútroareálové komunikácie sú zo železobetónových panelov.

               Vedľa haly sa nachádza montovaný objekt o ploche cca 50 m2, ktorý je upravený aj na prechodný pobyt - apartmán.

                V areály sa nachádza ešte montovaný objekt o výmere 122 m2autodielňa s vybavením a samostatným sociálnym zariadením..

                 Areál má dve samostatné elektrické prípojky ( cca 650 KW), plynovú a verejnú vodovodnú prípojku. Okrem toho má aj vlastný zdroj vody.

 

Cena celej odpredávanej nehnuteľnosti bez dočasných objektov (apartmán, autodielňa) je podľa znaleckého posudku je 980.000 € . Cena celkom je 1.030.000.- €.

 

                Areál je využívaný a podmienky prípadného  predaja by si vyžadovali osobitné jednanie, pričom minimálna požiadavka je uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 50 dní pred uzatvorením Kúpnej zmluvy a zloženie primeranej zálohy na kúpu objektu.

 

                                                              

 

Jaroslav Petran

                                                                                                               vlastník

 

Bližšie informácie: e-mail: jaroslav@petran.sk

 

                               Tel.: +421 903 637 077

Prílohy

.JPGDSC_0461-001
.JPGDSC_0462-001
.JPGDSC_0463-001
.JPGDSC_0464-001
.JPGDSC_0466-001
.JPGDSC_0469-001
.JPGDSC_0472-001
.JPGDSC_0473-001
.JPGDSC_0474-001
.JPGDSC_0475-001
.JPGDSC_0476-001
.JPGDSC_1251
.JPGDSC_1253
.JPGDSC_1259
.JPGDSC_1264
.JPGDSC_1270
.JPGDSC_1272
.JPGDSC_1273
.JPGDSC_1274
.JPGDSC_1275
.jpgHala OkoliÄ?n?© (2)
.JPGK??pia – DSC_0461-001
.JPGK??pia – DSC_0464-001
.JPGK??pia – DSC_0469-001
.JPGK??pia – DSC_0472-001
.JPGK??pia – DSC_0473-001
.JPGK??pia – DSC_1253
.pdfLegenda OkoliÄ?n?©
. parkOkoliÄ?n?© - Priem
.jpgSitu??cia Okol?­Ä?n?© (2)
.pdfV??robn?? hala - legenda
Veteran club liptov

Old time rally

Integral

Rotunda